Trang Web dành cho những cá nhân xuất sắc đã và đang đạt được những thành quả tốt đẹp về Học vấn, Văn học, Nghệ thuật, Thương mại, hoặc Tình nguyện viên nổi bật trong các công tác xã hội của Cộng đồng người Việt tại GA.

Mời đồng hương khắp nơi tìm hiểu về Tiến sĩ Đặng Phương Thảo qua cuộc phỏng vấn của Kim Chi.

*********************************************************************

Cuộc phỏng vấn Ethan Le Phong, một người Việt trẻ lớn lên trong Cộng đồng GA, đã và đang đi vào cuộc sống của thế giới Broadway Show Bussiness tại Hoa Kỳ. Phần phỏng vấn do Lâm Quỳnh Như thực hiện bằng Anh ngữ.


**********************************************************

Trở lại Trang đầu – Front Page (xin bấm vào đây)