TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG VN GA:

BAN CHẤP HÀNH :

Chủ Tịch: Đặng Kim Hạnh 

Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Trần Mãng   

 Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Huỳnh Dương 

Ban Ngoại Vụ : Mỹ Lan, Nghĩa Phạm, Dan Hulsey

 Thư Ký: Phan Mai

Thủ Quỹ:  Ngô Kim Chi

HỘI ĐỒNG ĐẠI BIỂU:

Chủ Tịch: Nguyễn Thanh Nhàn

Phó Chủ Tịch: La Công Quận

Thư Ký: Phan Mai

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẠI BIỂU:

Đinh Quyền

Phạm Mạnh

BAN CỐ VẤN:

Cố Vấn Tổng Quát: Lê Văn Niên, Võ Ngọc Độ

Cố Vấn Ngoại Giao: Vũ Bảo Kỳ

Cố Vấn Tài Chánh: Vân Trần

Cố Vấn Thanh Thiếu Niên: Huỳnh Victoria

**********************************************************

Vài hình ảnh của Chủ Tịch CĐVNGA, Kim Hạnh : 

***************************************************************************

Vài hoạt động tiêu biểu của Ông Trần Mãng, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng VN – Georgia

Ông Trần Mãng đã nhiều lần đến D.C. để ủng hộ và hướng dẫn phái đoàn CDVNGA tham dự các đợt đòi hỏi nhân quyền

Ông Trần Mãng, Hội Trưởng Hội Cựu CSQG-GA ,vinh danh bà Khúc Minh Thư tại Atlanta năm 2010

*************************************************************************************************

Chúng tôi lắng nghe những ý kiến đóng góp của quí vị, xin gởi vào Email

Trở lại Trang đầu – Front Page (xin bấm vào đây)