Trang đặc biệt thông tin về Hội Xuân Dân Tộc Giáp Ngọ 2014

Academic-award-Elementary School-application – Giải Khuyến Học Elementary School (V8 – bấm vào đây)

Academic-award- Middle School-application – Giải Khuyến Học Middle School (V8 – bấm vào đây)

Academic-award- High School -application  – Giải Khuyến Học High School (V8 – bấm vào đây)

Mẩu Đơn Hoa Hậu Áo Dài (bấm vào đây)

Mẩu Đơn Hoa Hậu Áo Dài Thiếu Nữ (bấm vào đây)

Mẩu Đơn Hoa Hậu Áo Dài Phu Nhân (bấm vào đây)

Mẩu Đơn Cao Niên Lịch Lãm (bấm vào đây)

Mẩu Đơn Dự Thi Nam Thanh Lịch (bấm vào đây)

Mẩu Đơn Dự Thi Karaoke (bấm vào đây)

Download và Save vào computer. Điền mẫu đơn và gởi về : VIETNAMESE COMMUNITY OF GEORGIA – 6100 Live Oak Parkway, Suite 2, Norcross, Georgia 30093 – Tel. 770-263-7040 ● http://www.vncga.org

For English (please click here)

Toyota-Raffle-Tickets_poster

Trở lại Trang đầu – Front Page