30 tháng 4 1975 – Những Ngày Cuối Cùng – Tập 1

30 tháng 4 1975 – Những Ngày Cuối Cùng – Tập 2

30 tháng 4 1975 – Những Ngày Cuối Cùng – Tập 3

30 tháng 4 1975 – Những Ngày Cuối Cùng – Tập 4


Chỉ 5 phút nhưng ông Bruce Herschensohn đã nói thay chúng ta thật nhiều về cuộc chiến những năm sau cùng mà Quân lực VNCH đã anh dũng cầm cự trong sự thiếu thốn mọi dụng cụ chiến tranh sau khi Miền Bắc đã phản bội hiệp định Paris.
Xin mời xem và chia sẻ.