CĐVNGA kính mời đồng hương và thân hữu cùng góp mặt trong chương trình dạ tiệc hằng năm của CĐ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 08 tháng 10 năm 2016, từ 5 giờ chiều tới 11 giờ đêm tại Nhà Hàng Viễn Hương . Xin xem chi tiết trong poster. (updated 9/29/2016)

 

uvac-banquet

uvac-banquet