Văn phòng BPSOS thông báo :

Hội Chợ Sức Khỏe ngày 1 tháng 10 tại 1500 Morrow Road, Morrow GA 30260, từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều . 

CĐVNGA thông báo : Chích ngừa cảm cúm ngày 8 tháng 10 tại Chợ Saigon (City Farmers Market) Chamblee GA 30341. từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều . 

Xin xem chi tiết trong Banner và mong đồng hương cùng tham gia .

healthfair

 

flu-shot1