CĐVNGA sẽ tổ chức Tết Trung Thu vào ngày Thứ Bảy, 17 tháng 9 năm 2016 tại 1568 Indian Trail Rd. Norcross, GA 30093 từ 5:00 PM tới 10:00. Kính mời Đồng  hương và Gia đình cùng tham dự . Xin xem chi tiết trong Poster .

trungthu2016

Updated 09/07/2016

 

TTT English