Thân mời đồng hương cùng bạn hữu tham dự

buổi picnic cùng Đài phát thanh Việt Sóng vào lúc

6 giờ chiều ngày Chủ Nhật

4 tháng 7 – 2016 trước Chợ Hồng Kông

 

VietSong