Xin bấm vào LINK dưới đây để xem hình ảnh

Hội Xuân Phát Triển Bính Thân 2016   

http://www.tongtuyencu.net/

https://www.flickr.com/photos/23449754@N06/albums/72157664882615765

https://www.flickr.com/photos/23449754@N06/albums/72157664874133066

BinhThanChaoCo

XuanBinhThanChaoCo

BinhThanThieuNhiXuanBT0XuanBT1XuanBT2XuanBT3

Below links are more pictures from Mr. Wes Carter :

https://www.flickr.com/photos/23449754@N06/albums/72157664882615765

https://www.flickr.com/photos/23449754@N06/albums/72157664874133066

Tet 2016