TT-NgoDinhDiem

Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Chiến Sĩ Trận Vong.

2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2015 tại

Hội Trường: 4500 Satellite Blvd, Duluth – GA 30096

(Xem chi tiết trong Poster)

tm-ngodinhdiem