TẾT TRUNG THU 2015

Xin quí vị click vào link dưới đây để xem trọn vẹn hình ảnh Tết Trung Thu đã được tổ chức ngày :

THỨ BẢY, SEPT. 19/2015 AT HONGKONG SUPERMARKET

https://onedrive.live.com/?cid=42b6e9263d345c48&id=42B6E9263D345C48!9231&authkey=!AHYdzSdjTZB2VB0

TrungThu1

TrungThu2