TRẠI HÈ 2015 – UPDATE –

Tham dự Trại Hè 2015, xin đồng hương xem chi tiết sau đây :

Traihe-2015-viet

Đăng ký tham dự Trại Hè 2015, bấm vào LINK dưới đây :

https://cdvnga.files.wordpress.com/2015/08/cdvn-traihe_2015_waiver_2.pdf