Mong đồng hương theo dõi những Sinh Hoạt của CĐVNGA:

SHCongDong

************************************************************************************************************

 1. Tin thành lập  ỦY BAN VẬN ĐỘNG HỢP NHẤT CĐ CHÍNH THỨC: Xin xem bản tin đính kèm
  https://www.facebook.com/younghuynh.vn/posts/10207119162247166

Hình ảnh buổi họp:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10207113618508576.1073741843.1525001285&type=1&l=30fcf99cc9

  1. Chương trình văn nghệ Tình Yêu Tình Người: Xin xem poster đính kèm:
   Jonathan Huynh – Cover Photos | Facebook
Jonathan Huynh – Cover Photos | FacebookJonathan Huynh posted this photo on 2015-07-16. 11 likes. 0 comments. 0 shares.
View on www.facebook.com Preview by Yahoo
 1. Thông báo chương trình chiếu phim VIETNAMERICA tại văn phòng cộng đồng Việt Nam GA
  Thurs July 23,15 at 6:30 pm.
  4500 Satellite Blvd., 2280 Duluth GA 30093.

VIETNAMERICA

VIETNAMERICA
View on vimeo.com Preview by Yahoo
 1. Thông báo chương trình Đêm hội ngộ hằng tháng tại văn phòng CĐVNGA July 19, 2015 tại 4500 Satellite Blvd., 2280 Duluth GA 30093.5. Thông báo Picnic Cộng Đồng mùa hè, Sun August 23, 2015.  Địa điểm và chi tiết sẽ thông báo sau.
 2. Thông báo Tết Trung Thu: Từ 6:00 pm tới 10:00 pm ngày Sat Sept 26, 2015 (HK supermarket).

Thân mời,

Young Huynh
Vice President of Vietnamese Community of Georgia External Affairs
770-885-0075