Ngày 7 tháng 7 năm 2015, CĐVNGA đã cùng các CĐ bạn tham dự cuộc biểu tình chống TBT Nguyễn Phú Trong đến Washington. Thân mời đồng hương và thân hữu xem vài hình ảnh về cuộc biểu tình tại tòa Bạch Ốc, Washington.

CDVNGA DSC_0114 DSC_0039

cdvnga_bieutinh11 cdvnga_bieutinh1 cdvnga_bieutinh111

cdvnga_bieutinh4 cdvnga_bieutinh7 cdvnga_bieutinh8 cdvnga_bieutinh6 cdvnga_bieutinh5  cdvnga_bieutinh2

DSC_0164

Mời các thân hữu click vào LINK dưới đây để xem trọn vẹn những hình ảnh mới nhất (For more pictures please click the below link) :

https://plus.google.com/u/0/116289538505742135065/posts/KPppoZ1eEwA?pid=6169130317371173298&oid=116289538505742135065