Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gặp Nguyễn Phú Trọng, Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Tòa Bạch Ốc lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 7 năm 2015. 

Trân trọng kính mời đồng hương quí Hội đoàn, các Tổ chức Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản hãy cùng tham dự Cuộc Biểu Tình Chống Nguyễn Phú Trọng và phái đoàn vào ngày Thứ Ba, 7 Tháng 7 năm 2015. (xin xem chi tiết trong bích chương đính kèm) .

Thông Cáo BTC Bieu Tinh Nguyen Phu Trong Thông Cáo Bieu Tinh Nguyen Phu Trong