Thống Đốc Nathan Deal trao Nghị Quyết Vinh Danh Người Việt cho Cộng Đồng Việt Nam Georgia.ngày 23 tháng 6 năm 2015.

4 1 5 3 DSC_0031 DSC_0056 DSC_0068 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0074 DSC_0079 DSC_0089 DSC_0092 DSC_0110 DSC_0001 DSC_0008 DSC_0015 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0029