Thân mời thân hữu và đồng hương Việt Nam xem những hình ảnh ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 26 tháng 6 năm 2015 tại thành phố New York .

2015_NY_1 2015_NY_2 2015_NY_3

2015_NY_4

(more to come .. )