HopNhatCDMeeting

Buổi họp mở rộng để trình bày vấn đề hợp nhất 2 cộng đồng người Việt tại tiểu bang Georgia hôm ngày 4 tháng 6 năm 2015 vào lúc 6:30 pm đã đạt được kết quả rất tốt đẹp mặc dầu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia không có đến tham dự. Buổi họp mặt đã được tổ chức tại 5495 Jimmy Carter Blvd. Norcross – GA 30093
(Trên lầu chợ Hồng Kông). Có đến trên 65 đồng hương và lãnh đạo của các hội đoàn, đoàn thể và truyền thông báo chí đến tham dự.

Kết quả của buổi họp là toàn thể đồng hương và các lãnh đạo đã hoàn toàn đồng ý việc kết hợp 2 cộng đồng. Chỉ có một người duy nhất chống đối việc hợp nhất.

Sau đó toàn thể mọi đồng hương tham dự đã nhất trí bầu lên 9 người đại diện cho Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng Lâm Thời để tiến hành công cuộc vận động hợp nhất 2 cộng đồng. Sau đây là danh sách của 9 người đại diện:

1. Nhất Anh
2. Đỗ Xuân Quang
3. Phúc Văn
4. Bảo Kỳ Vũ
5. Benny Trương
6. Minh Hải
7. Franklin Ly
8. Vĩnh Trần
9. Anh Cao

Xin mời quý vị xem các hình ảnh buổi họp vừa qua. Cầu chúc cho Ban Vận Động thành công trong công việc hợp nhất 2 cộng đồng người Việt tại tiểu bang Georgia để đem lại nhiều lợi ích cho toàn thể đồng hương người Việt ở đây.

HopNhatCDMeeting1

Jonathan Huynh
Vice President of Vietnamese Community of Georgia External Affairs
VNCGA@yahoo.com

Xem hình ảnh buổi Sinh Hoạt tại đây :

https://www.facebook.com/younghuynh.vn/media_set?set=a.10206786987943016.1073741839.1525001285&type=1&l=6e00ddc23c