April 30 2015_Norcross, GA-4193

Để đánh dấu một thời kỳ oai hùng bất khuất trong sự nghiệp đấu tranh và gìn giữ đất nước của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũng  là lực lượng quân sự duy nhất mang trên vai hai trọng trách cùng một lúc, bảo vệ an ninh quốc gia và quản trị guồng máy hành chánh đất nước. Gia Đình Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa Georgia sẽ tổ chức Lễ Thuợng Kỳ VNCH và Dạ Tiệc để mừng ngày Quân Lực 19 tháng 6 tại hai địa điểm sáng và chiều cùng ngày Chủ Nhật 21 tháng 6 năm 2015.

19-6ThuMoi