Kính gởi:

-Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo.

-Quý vị Chủ Tịch các CĐ: CT/CĐVN/TTFL, CTCĐ Nam Florida, CT CĐTampa Bay, CT CDJacksonville, CTCD Pensacola.

-Quý vị CT,HT các Hội Đoàn,Đoàn Thể.Quý vị CV/CĐTBFL.

-Quý vị truyền thông báo chí, Quý vị trưỏng thượng.

-Quý đồng hương.

Kính thưa Quý vị.

Hằng năm, cơ quan di dân Liên Hiệp Quốc tổ chức ngày Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế vào ngày thứ bảy ,tuần lễ thứ ba, tháng sáu.Cộng Đồng VN Hải Ngoại chúng ta tham dự đến năm 2015 là 16 lần. Năm nay được tổ chức vào ngày 20 tháng 06 năm 2015. Trong cuộc DHVHQT nầy có sự tham dự hầu hết người Việt QG,các TB/HK , Úc Châu , Canada và Âu Châu.Hàng ngàn CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ, cộng thêm XE HOA và BANNER mỗi TB bay phất phới trên đại lộ 6th New York , chứng minh một sức mạnh hùng hồn của người Việt Hải Ngoại cương quyết gìn giử  cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, ngọn cờ chính nghiã cho cả dân tộc VN biểu tượng cho nền TỰ DO ,ĐỘC LẬP & DÂN CHỦ mà hằng triệu người đã nằm xuống cho lý tưởng nầy.(Attachment,Tâm thư DHVN của CĐNY)

Trước những năm 2012, khi nhà MTQ, ông Trần Đình Trường còn sinh tiền, hằng năm khách sạn Carter do ông làm chủ đã liên tục tặng cho đồng hương đến tham dự DH từ 200 đến 350 phòng ngủ  và hổ trợ tài chánh để chúng ta có phương tiện  tham dự DH. Năm nay, Ông Trần Đình Trường đã quá vãng, gia đình ông đã sang nhượng khách sạn .Do đó, sự yễm trợ hữu hiệu ,cần thiết trên không còn nữa. Chúng ta, người Việt Hãi Ngoại tri ân ông Trần Đình Trường nhưng cũng không có nghĩa rằng: Không có khách sạn Carter là sự tham dự DHVHQT của người Việt Hải Ngoại bị ngưng lại. Và nếu như vậy thì: Bọn cs VN rất ham muốn vị trí của CDHN chúng ta ,vì chúng  mong đi Diễn Hành để quảng bá lá cờ sắc máu của chúng trên đường phố Newyork và hình ảnh nầy sẽ chiếu hình trên cả Thế Giới.

Tham dự DHVHQT tại Newyork không có nghĩa rằng chỉ có CĐ Newyork chịu trách nhiệm, mà là công việc chung của cả CĐ Hải Ngoại vì nếu THIÊU SỰ THAM DỰ VÀ HỔ TRỢ TÀI CHÁNH của CĐHN chúng ta thì CĐ Newyork sẽ không thể thực hiện được.

Vì lý do trên, BCH/CĐVN/TBFL trân trọng tha thiết kêu gọi toàn thể Quý vị tham dự hoặc ũng hộ tài chánh để CĐ Newyork có khả năng thực hiện cuộc DHVHQT năm nay (2015) được thành công tốt đẹp.

BCH/CĐVN/TBFL sẽ thông báo cập nhật mỗi ngày kể từ 26 tháng 05/2015 đến ngày 09 tháng 06/2015. Tổng kết số tiền BCH sẽ thông báo trên báo chí cũng như điện thư và giao số tiền ũng hộ cho BCH/CĐNY.

Chi phiếu ũng hộ xin ghi: NYVACA.

Địa chỉ thư gởi: 4905 E. Colonial Dr, Orlando FL 32803.

BCH/CĐVN/TBFL trân trọng cám ơn  toàn thể Quý vị ũng hộ cho cuộc DHVNQT .

Trân trọng kính chào.

TM/BCH/CĐVN/TBFL

Lưu Văn Tươi

Chủ Tịch 

Xin Xem tâm Thư dưới đây :

DienHanhVHQT2015DienHanhVHQT2015_b