Kính mời đồng hương và thân hữu cùng xem những hình ảnh ngày Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 do CĐVNGA và Gia Đình Cựu Quân Cán Chính VNCH đã tổ chức tại sân cờ Live Oak Plaza, 6100 Live Oak Pkwy, Norcross 30096 vào ngày 25 tháng 4 năm 2015.

HTInAtlanta HT-NT-Atlanta NT-HTinAtlanta NTInAtlanta

 

Xin bấm vào đây xem thêm những hình ảnh do Anh Trần Mãng thân gởi