Kính mời đồng hương và thân hữu xem hình ảnh ngày Giổ Tổ Hùng Vương được tổ chức tại văn phòng CĐVNGA ngày 19 tháng 4 năm 2015 .