Những hình ảnh Hội Xuân Đoàn Kết Ất Mùi 2015

Xin bấm vào Link này :

https://onedrive.live.com/?cid=42b6e9263d345c48&id=42B6E9263D345C48!7627&ithint=folder,JPG&authkey=!AFlnmk_RiQfONv0

Thêm nhiều hình ảnh trong ngày Hội Xuân, xin bấm vào LINK dưới đây :
https://www.flickr.com/photos/23449754@N06/sets/72157650632798677/

 

AtMuiPoster

***************************************************************************************************

CĐVNGA và Lá Thư gởi cho các Thương Gia Nghiệp Chủ 

CDVNGA-2015Letter