Thứ Bảy, ngày 4 tháng 10 năm 2014, CĐVGGA sẽ tổ chức Hội Chợ Khám Sức Khỏe và Chích ngừa miễn phí cho đồng hương tại Morrow Community Room, 1500 Morrow Road, Morrow, GA 30260. Xin xem chi tiết trong poster phía dưới.

KhamSucKhoe