Mời đồng hương và thân hữu xem Hình ảnh Tết Trung Thu 2014 (xin bấm vào link này)

TrungThu2014

 

TrungThu2014Moonfestival-2014