Vài hình ảnh về cuốc biểu tình chống Trung Quốc và Cộng Sản Việt Nam tại CNN, Công viên Centennial, Atlanta GA ngày 30 tháng 5 năm 2014.

 

 
Xin BẤM vào LINK dưới đây để xem nhiều hình ảnh hơn về cuộc biểu tình.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724628597595466.1073741912.100001449974214&type=1&l=a4f7382feb