Kính mong quí đồng hương cùng chúng tôi tham dự cuộc tuần hành và biểu tình phản đối Việt Cộng và Trung Cộng vào ngày Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014 từ 11:00 giờ sáng tới 1:00 giờ chiều. Địa điểm biểu tình : Công Viên Olympic Centennial (Atlanta GA)

DiBieuTinh_1

 

DiBieuTinh_English