VNCGA  proundly present our Sponsors for this New Year – 2014.

Cộng Đồng Việt Nam Georgia rất hân hạnh được các Thương Gia, Nghiệp Chủ, Báo Chí cũng như các Mạnh Thường Quân đã đóng góp, bảo trợ cho Hội Xuân Dân Tộc Giáp Ngọ, 2014. Xin đồng hương bấm vào đây xem danh sách các nhà hảo tâm.

       Business Card_NDI Business Card_Nam Phuong Business Card_Minh Ngoc Jewelry Business Card_Lunex Business Card_I Love Pho Business Card_Hong Kong Business Card_Hong Duc Business Card_Happy Valley Business Card_Freedom Auto Business Card_Diamond Nail Supply Business Card_Comcast_360_300062 Business Card_Chau Insurance Business Card_Canton House Vien_Huong I LUV_PHO Nam_Phuong Nguoi_Dep Huy Ha Happy_Valley Cuong_Khai_Thue Business Card_Vu Hai Salon_1 Business Card_Vanille Wedding Cakes_2 Business Card_Tu Uyen Business Card_Tire Star Business Card_Rand Dong Business Card_Norcross Hair Business Card_Nguoi Dep_1  

3Em BusinessCard