Cô Mỹ Lan với tấm lòng nhân hậu đã quan tâm lo lắng cho các cháu trẽ . Gần 3 năm vừa qua.Dù với khuôn viên hạn hẹp của văn phòng Cộng Đồng VN-Georgia ;Cô đã cùng hai đứa con gái dành ngày Chủ Nhật để tận tụy dạy dỗ các cháu trẽ cần phải làm homework và cách học sao cho theo kịp các bài giãng chính thức trong trường.Rất nhiều học sinh cũng như phụ huynh đã tin tưởng vào phương pháp dạy học này.Hiện nay,số học sinh theo học đã trên 50 em và số sinh viên hoặc học sinh tham dự chương trình khoãng chừng 25 người.Ngoài việc dạy kèm,các sinh viên này còn nhận trách nhiệm liên lạc với Thầy Cô giáo của từng học sinh để tìm hiểu và nâng cao việc học tập tại trường cho chính các em đó.
Thay mặt đồng hương;chúng tôi tri ân những việc làm hữu ích rất thiết thực mà gia đình Cô đã đóng góp cho cộng đồng .
TRAN MANG