Các thành viên của Lớp Tài Chi đã tổ chức buổi tiệc liên hoan cuối năm với cô Kim Tiền

KimTien

Bấm vào đây xem Kim Tiền với các thành viên