Đây là năm thứ 6 mà Hội Địa Phưong Quân& Nghĩa Quân Georgia tổ chức những buổi tiệc Cây Mùa Xuân để gây quỹ giúp đở cho anh em thương phế binh tại quê nhà.Ngày 1 tháng 12 vừa qua,tại nhà hàng Viễn Hương,buổi tiệc được sự đóng góp thiết thực của Cộng Đồng Việt Nam Georgia.Ngay trước giờ khai mạc,anh Phó Chủ Tịch Trần Mãng đã vận động được chị Ngọc Hạnh (Chủ nhân Viễn Hương) giúp 100 dollars cho anh phế binh Trần Đây .Anh chị Nguyễn Ngọc góp vào quỹ $100.Cháu Chiêu Anh (Ann Flowers ) tặng 3 bó hoa hồng để tặng khách.Phần chiếu slideshows cũng do chính anh phụ trách.Riêng chị Kim Hạnh,Chủ Tịch CĐVN-Georgia thì đi xa hơn,chị đã đích thân kêu gọi thực khách đóng góp bằng cách sẽ tặng vào quỹ số tiền tương đương nếu bất kỳ ai có lòng đóng góp.Kết qũa là sau 20 phút;Số tiền quyên góp tăng vọt thêm 2 ngàn dollars. Được biết số tiền quyên góp cho Cây Mùa Xuân 2014 đã đạt được con số gần 10 ngàn dollars.Cầu chúc những anh chị hảo tâm trong Ban Tổ Chức luôn giữ được truyền thống làm việc nghĩa vô cùng quý báu này.
TRAN MANG