Trong Đêm Văn Nghệ Gây Quỹ cho One Body Village do Hội Sinh Viên Việt Nam trường đại học Emory tổ chức ngày 23-11-2013 tại Glenn Memorial Auditorium. Với chủ đề : Be a voice.Lend a hand.Make a difference.Save a life. Chàng sinh viên ca sĩ Quan Trần đã dùng lời hát tuyệt vời của mình để tha thiết kêu gọi mọi người hướng về những đứa trẽ bất hạnh VN đang bị buôn bán như một nô lệ tình dục tại Cambodia.Mong rằng những ca từ của em sẽ đánh động được phần nào lương tâm của bọn đang cầm quyền tại VN và giúp Linh Mục Thông đem ánh sáng đến con đường hầm mà các em đang bị giam cầm.
TRAN MANG