Buổi tối ngày 23 tháng 11, Cộng Đồng VietNam-GA đã đến Glenn Memorial Auditorium của Emory University để tham dự buổi văn nghệ gây quỹ cho chương trình One Body Village.Chương trình này do linh mục Nguyễn Bá Thông khởi xướng với mục đích giúp đở các trẽ em nghèo người VN đang bị bắt làm nô lệ tình dục tại Cambodia.Được nghe những bài hát như My Wish (Phuc Phan hát), Little Child (Quan Tran hát),…Chúng tôi thật sự cảm động và vô cùng trân quý việc làm nhân đạo này của các em sinh viên gốc Việt.
TRẦN MÃNG
by English

Representatives from the Vietnamese Community of GA had attended the fund-raising event for the One Body Village Program at the Glenn Memorial Auditorium, Emory University on Nov. 23, 2013. This program had been initiated by the Rev. Ba Thong Nguyen to help the poor Vietnamese children who had been sold to serve as “sex slaves” in Cambodia. Performances such as My Wish (sung by Phuc Phan), Little Child (sung by Quan Tran), … sincerely touched all of us and we greatly appreciate the efforts put forward by the Vietnamese-American students.

This slideshow requires JavaScript.