DSC_0294 DSC_0300 DSC_0301 DSC_0305 DSC_0308 DSC_0309 DSC_0311 DSC_0324 DSC_0326 DSC_0330 DSC_0340 DSC_0343 DSC_0344 DSC_0345 DSC_0346 DSC_0348 DSC_0351 DSC_0357 DSC_0362

 

Kể từ ngày nhận chức Chủ Tịch CĐVN , Cô Kim Hạnh đều tổ chức các Ngày Y Tế để phục vụ đồng hương.Năm nay,chích ngừa cúm được miễn phí;Lượng thuốc chích ngừa này do Walgreens tải trợ;kèm theo chuyên viên y tế để chủng ngừa bịnh cho đồng hương tại chổ.Khá đông các sinh viên Dược khoa của Đại Học Mercer đến phụ giúp.Quý vị y sĩ tham gia Ngày Y Tế năm nay gồm có BS Huỳnh minh Tòng,BS Steven  Hà,BS Long và GS Tố Quyên (Emory University).

TRAN MANG