CĐVNGA đã tổ chức Ngày Y Tế tại Morrow do Farmer Market bảo trợ . Các chuyên viên  Y Tế do Trường Đại Học Emory phụ trách. Thuốc chích ngừa cảm cúm do Walgreens tài trợ cùng với Dược sĩ  . Đồng bào tại đây đã hưởng ứng đông đảo.

Trần Mãng

DSC_0001 DSC_0062 DSC_0075 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0083 DSC_0098 DSC_0123 - Copy DSC_0125 DSC_0128 - Copy DSC_0130 - Copy DSC_0134 DSC_0136 DSC_0137 DSC_0144 DSC_0147 DSC_0151 DSC_0153 DSC_0157 - Copy DSC_0160 DSC_0002 DSC_0004 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0033 DSC_0037 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0046 DSC_0054 DSC_0059