This slideshow requires JavaScript.

Phái đoàn CĐVN-Georgia đã đến trước trụ sở Liên Hiệp Quốc để cùng với các cộng đòng bạn tẩy chay ý đồ của VC tham gia vào Ủy Ban Nhân Quyền của LHQ.

TRAN MANG