Các thành viên của Cộng Đồng Việt Nam và các vị cao niên đã đến gặp Thống Đốc Nathan Deal hôm thứ Ba ngày 21 tháng 5 vừa qua. Sau đó mọi người chụp hình lưu niệm với nhau. Xin chia sẻ với đồng hương và bạn hữu khắp nơi.

This slideshow requires JavaScript.