Xuân về, CĐVNGA đã tổ chức Lễ Thượng Kỳ VNCH đầu năm tại Hội Xuân Dân Tộc Quý Tỵ 2013 với sự tham gia của các Nhân sĩ, Quân nhân, Võ đường Quang Trung, Báo chí, Đài phát thanh và đông đảo đồng hương Việt Nam tại GA. Đặc biệt, đơn vị Địa Phương Quân và Nghĩa quân GA đã lãnh trách nhiệm trong phần nghi lễ. Mời đồng hương và thân hữu xem video.

Để xem lớn hơn,  xin bấm vào Link : http://www.youtube.com/watch?v=3QzjuA_yCW0