VNCGA  proundly present our Sponsors for this New Year – 2013.

Cộng Đồng Việt Nam Georgia rất hân hạnh được các Thương Gia, Nghiệp Chủ, Báo Chí cũng như các Mạnh Thường Quân đã đóng góp, bảo trợ cho Hội Xuân Dân Tộc Quý Tỵ, 2013. Xin đồng hương bấm vào đây xem danh sách các nhà hảo tâm.

3Em BusinessCard Ron Chinh CreditScoreCarMagnet1 Cuong_Khai_Thue Ron Chinh Tet 2012 Sponsor's business cards Gilbert_Taylor Happy_Valley Ron Chinh HK_MKT Ron Chinh I LUV_PHO Kimberly_Boutique_Revise1 MTV-Cafe NailMall BusinessCard NDI_Management Nguoi_Dep  Rangdong_Diep_Le Ron Chinh Thuy_Ai_Lam_Atlanta_Beauty_Academy Ron Chinh Vien_Huong

Huy_Ha_1 Kim_Chi_Ngo Nam_Phuong

Kim-Hanh-Business-card-1 Kim-Hanh-VLS-Business-Card

1_Wells Fargo_Business_Card 2_Business_Card_1 3_Fifth Trird Bank NO NAME Business Card

4_Kim phung flyer direct mail back NORCROSS2

annflowergift_english