Million Hearts One Voice

Washington DC, ngày 8 và 9 tháng 12 năm 2012, CĐVNGA cùng các Cộng đồng bạn tham gia chiến dịch Triệu Con Tim Một Tiếng Nói do Trúc Hồ và SBTN phát động. Chúng tôi xin chia sẻ với quí vị và đồng hương Việt Nam những giờ phút nức lòng với những tiếng gào nhân quyền cho Việt Nam, những tiếng thét đòi hỏi Cộng sản Việt Nam hãy cỡi trói cho những trái tim yêu nước đang bị cầm tù.

Slide show of Triệu Con Tim Một Tiếng Nói – Xin bấm vào đây

MillionHearts1

Video và hình ảnh CĐVNGA tham dự Triệu Con Tim Một Tiếng Nói tại New York :

http://sbtn.net/D_1-2_2-124_4-67925_5-10_6-1_17-66_14-2_15-2/phong-su-dac-biet-cuoc-bieu-tinh-cua-cong-dong-nguoi-viet-truoc-tru-so-lien-hiep-quoc-tai-new-york-video-4-phut.html

http://sbtn.net/D_1-2_2-124_4-67939_5-10_6-1_17-63_14-2_15-2/hinh-anh-cuoc-bieu-tinh-tai-new-york-qua-ong-kinh-sb-tn-boston.html

Triệu Con Tim Một Tiếng Nói tại New York – Bấm vào đây

Góc phải có chữ Slide show, xin bấm vào, để xem trọn vẹn những hình ảnh của CĐVNGA và các Cộng đồng bạn cùng tham gia chiến dịch Million Hearts One Voice.

CDVNGA_NY