Chủ Tịch CĐVNGA – 1 of 25 most influential Asian Americans in Georgia 2013

Chị Kim Hạnh – Chủ Tịch CĐVNGA được công nhận là một trong 25 người phụ nữ giỏi và có uy lực ở Georgia. Xin chia sẽ cùng với tất cả quý vị. Hurray! Đúng là Phụ Nữ da vàng đảm lược.

http://gasiantimes.com/feature/25-most-influential-asian-americans-in-georgia-2013/?t=25%20Most%20Influential%20Asian%20Americans%20in%20Georgia%20%282013%29

 ***************************************

KimHanh_GAATIMES

Kim Hạnh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam GA được tuần báo Georgia Asian Times phỏng vấn bằng Anh ngữ. Thân mời đồng hương và bạn hữu vào xem. Kim Hanh, President of Vietnamese Community of GA was interviewed by GA Asian Times.

Please click on this link:  Making a Difference in the Community

Georgia Asian Times is a pioneer newspaper in providing coverage across the diverse Chinese, Korean, Japanese, Malaysian, Cambodian, Laotian, Filipino, Singaporean, Vietnamese, Taiwanese, Thai, Burmese, Indian, and Indonesian communities in Georgia. Please click on http://gasiantimes.com  for more information.