Mid Autumn Festival – Tết Trung Thu 2012

Tết Trung Thu 2012 đã được tổ chức trước Siêu thị Hồng Kông vào ngày 23 tháng 9 năm 2012. Sự tham dự đông đảo của đồng hương và bạn hữu tại GA đã mang lại niềm tin và sự khích lệ lớn lao cho CĐVNGA. CĐVNGA chân thành cảm tạ tất cả những Thiện nguyện viên , những Mạnh thường quân, những Ân nhân, những Hội đoàn, những Cá nhân đã đóng góp nhiệt tình cho đêm Trung thu 2012.

Bấm vào đây xem Slide Show Tết Trung Thu 2012