CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM GA VÀ CUỘC DIỄN HÀNH NGÀY ĐA VĂN HÓA QUỐC TẾ

 DO CƠ QUAN DI DÂN VÀ VĂN HÓA QUỐC TẾ TỔ CHỨC

VÀO NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2012 TẠI THÀNH PHỐ NEW YORK

MỜI XEM SLIDE SHOW CĐVNGA DIỄN HÀNH TẠI NEW YORK (bấm vào đây)

 

 

Vài  hoạt động  tiêu biểu của  Ông Trần Mãng, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng VN – Georgia

Ông Trần Mãng đã nhiều lần  đến D.C. để ủng hộ , và hướng dẫn phái đoàn CDVNGA tham dự các đợt đòi hỏi nhân quyền

 

Ông Trần Mãng, Hội Trưởng Hội Cựu CSQG-GA ,vinh danh bà Khúc Minh Thư tại Atlanta năm 2010