Lễ Phật Đản Chung-Georgia – 2012 – Phật Lịch 2556 đã được tổ chức tại Grand Ball Room Atlanta GA vào ngày 13 tháng 5 năm 2012.

Slide Show Lể Phật Đản Chung-Georgia-2012

Chỉ dẫn cách thức xem Slide Show qua trang web Photo Peach: