Lễ Vinh Danh Cộng Đồng Người Mỹ Góc Á Châu và hình ảnh lưu niệm tại Văn phòng Thống Đốc Nathan Deal vào ngày 15 tháng 5. 2012.

Slide show hình lưu niệm với Thống Đốc Nathan Deal