BT

Thông Cáo – Biểu Tình Chống Nguyễn Phú Trọng

DSC_0025

Nghị Quyết Vinh Danh Người Việt GA

cdvnga_Newyork2015

CĐVNGA – Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế 2015

HopNhatCDMeeting

Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng Lâm Thời

a4

Thư Mời Của Gia Đình Quân Cán Chính VNCH – GA

IMG_2370_ToView

Diễn Hành Ngày Văn Hóa Quốc Tế – 2015

doanket

Thư Mời Của Ủy Ban Vận Động Hợp Nhất Cộng Đồng

DCand Obama

Điếu cày hội luận với Tổng Thống Obama

April 30 2015_Norcross, GA-4195

Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4

a

Hình ảnh ngày Giổ Tổ Hùng Vương 19 tháng 4 năm 2015

Thong Bao

Thông Báo của CĐVNGA

IMG_8535_Tet_2015_2

Xuân Đoàn Kết Ất Mùi 2015

CDVNAtMuiBanner

Hội Xuân Ất Mùi 2015

doanketAtMui

Sponsors – Thương Gia – Mạnh Thường Quân bảo trợ Xuân ẤT Mùi 2015

hand-shake

Thỉnh Nguyện Thư Hợp Nhất Cộng Đồng Tiểu Ban Georgia